in

Osobnosť barmana.

Barman je osoba, ktorej úlohou je predovšetkým príprava alkoholických a nealkoholických miešaných nápojov. Hostí obsluhuje pri pulte za barom, alebo preberá objednávky od kolegov – čašníkov, na základe ktorých pripravuje drinky rôznych druhov a v požadovanom množstve. Funkcia barman je využívaná v prevádzkach, kde je kladený zvýšený dôraz na profesionalitu v obore po každej stránke a v baroch so širokou ponukou miešaných nápojov. Ide o samostatné bary, ale aj o bary v kluboch, hoteloch, rekreačných zariadeniach, na palubách výletných lodí, v kasínach a podobne. Čoraz populárnejšími sa stávajú aj prenosné bary, ktoré si je možné objednať na akúkoľvek príležitosť aj s profesionálnym barmanom.

Miešanie nápojov je síce hlavná náplň práce barmana, ale zďaleka nie jediná. Je tu ešte množstvo iných činností, ktoré musí v priebehu pracovnej zmeny zvládnuť. Druhou najdôležitejšou je priebežná príprava surovín a barového inventáru, aby mohol pracovať plynule a efektívne. V menších baroch si práce, ako je príprava barového skla, alkoholu a všetkých ingrediencií potrebných na miešanie, príprava ľadu a príprava ozdôb z ovocia a zeleniny, barman robí sám, v tých vačších tieto činnosti vykonáva pomocný barman, známy tiež pod názvom barback alebo runner. O činnosti spojenými s objednávaním a preberaním tovaru so vačšinou tiež stará barman.

Barman musí vykonávať svoju prácu pred zrakom hostí, na vyhradenej časti barového pultu, pretože ľudia prichádzajú do baru kvôli drinkom a pohľad na ich prípravu má každého navnadiť a ponúknuť profesionálne odvedenú prácu. Práca barmana je totiž z veľkej časti show. Miešanie drinku musí byť prevedené ako zábavné predstavenie ukončené perfektne pripraveným nápojom, ktorý nie len skvele chutí ale aj jeho vzhľad je estetický a bezchybný.

V seriáloch a filmoch sa barman často zobrazuje ako „bútľavá vŕba“ pre návštevníkov baru, počúva ich problémy a často im radí. S niečim podobným sa môžeme v realite stretnúť skôr v menších a komornejších baroch. Práve z tohoto dôvodu musí mať dobrý barman osvojené aj základy psychológie.

Barman musí ďalej ovládať základné informácie o alkohole, jeho druhoch a kvalite, základy ozdobovania a servírovania a samozrejme receptúry miešaných nápojov (profesionalní barmani ovládajú naspamäť 50, 80, niekedy až 100 receptúr ). Musí byť rovnako dobrý sommelier a barista, čo znamená, že musí ovládať zásady podávania všetkých druhov vína a zásady pri príprave kávy a rôznych kávových špecialít.

Nesmieme zabudnúť na vzdelanie, barman bez všeobecného prehľadu nie je barman, musí byť schopný porozprávať sa so svojim hosťom na akúkoľvek tému, a to nie len vo svojom materinskom jazyku, ale aj v jednom, najlepšie však v dvoch cudzích svetových jazykoch. V tomto povolaní je nevyhnutné neustále sledovanie nových trendov a ďalšie vzdelávanie sa.

Keby som mal vymenovať charakterové vlastnosti fakt dobrého barmana v poradí od najdôležitejšej, tak by to vyzeralo asi takto:

Odbornosť, zručnosť, ústretovosť, prirodzená inteligencia, zmysel pre kreativitu, humor, rýchlosť, akčnosť, poctivosť a láskavosť.

Takže budúci majitelia… určite nestojíte pred ľahkou otázkou, keď premýšľate o tom, kto by sa mal stať oporou vášho nového baru. Množstvo e-mailov so životopismi uchádzačov o miesto barmana neznamená, že to bude jednouchý výber a že bude z čoho vyberať. Nezabúdajte však, každý bar robí osobnosť barmana/ky, jeho pracovná funkcia je jedna z najťažších v obore gastronómie, mal by byť vždy na všetko vopred pripravený, mal by byť pánom na svojom mieste, s rešpektom ku všetkým stranám, myslieť pozitívne, žiť súčasnosťou a budúcnosťou, učiť sa z minulosti a mal by mať rád ľudí a vnímať ich.

Na záver ešte vyjadrenie žilinského barmana žijúceho v Londýne (Cocktail bar Nightjar):

„Dokonalým barmanom by sa dal označiť človek, ktorý miluje svoje remeslo a robí to s úprimnou úctou. Je kreatívny a pripraví vám skvelý drink a nielen to, je skutočný gentleman, postará sa o vás do poslednej chvíle, než opustíte bar. Zmení vašu návštevu baru na skutočný zážitok, ktorý vám ešte dlho po odchode bude prebiehať v hlave a určite sa do toho baru chcete vrátiť, pretože tam na vás bude čakať…“

Marián Beke, Le barman Universel

Autor: Michal Tončík

DJ Michal Breeth

Rozhovor – Michal Breeth

Miešané nápoje

Miešané nápoje