X
X
hore
X
Thomas-DeXter.com by rád použil cookies na ukladanie informácií do vášho počítača na zlepšenie našej webovej stránky a na to, aby sme vám mohli inzerovať tie produkty a služby, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Jeden z súborov cookie, ktorý používame, je nevyhnutný pre fungovanie častí webu a už bol odoslaný.  Viac info
IMPORTANT

IMPORTANT

Hudobný štýl, ktorý sa na celom svete hráva prevažne v kokteilových baroch, kluboch, na V.I.P. večierkoch a súkromných party, pozostáva zo štýlového zvuku hudobných nástrojov, funky rytmov a krásnych vokálov v spojení s originálnym zvukom, ktorý je veľmi ťažko k počutiu v bežných kluboch, o to výnimočnejšie na Slovensku.

House nie je len hudobný štýl, ale aj kultúra, ktorá má svoju históriu. Ľudia, ktorí mu nevenujú pozornosť, nepoznajú jeho zmysel, podstatu. DJ-ov hrajúcich tento štýl na Slovensku môžeme spočítať na prstoch jednej ruky.

IMPORTANT ako tanečná party

Hudobný štýl značky IMPORTANT má svoj imidž a kvalitný zvuk s malými zmenami už niekoľko rokov. V zastúpení slovenských DJ-ov so skúsenosťami z klubovej tanečnej scény zo zahraničia ide o jedinečný projekt.

Svojim hudobným záberom cez Vocal-, Funky-, Groove-, Jazzy-, Latin- a Deep- House vie osloviť návštevníkov kokteilových barov, ale aj stredne veľkých a veľkých klubov.

IMPORTANT vystupuje z radu konkurenčných projektov dlhoročným pôsobením na Slovensku, skúsenosťami, nadaním vytvoriť skvelú atmosféru na party, ale najmä nenapodobniteľným hudobným zážitkom.

Fanúšikmi značky a návštevníkmi IMPORTANT party sú mladí ľudia, ktorí majú radi kvalitnú tanečnú hudbu v štýle House v spojení s príjemným prostredím kokteilových barov a klubov.

Live hudobníci

Značka IMPORTANT spolupracuje aj s hudobníkmi hrajúcimi na perkusie, saxofón, funk gitaru a bass gitaru. Spoločné hranie DJ-a a hudobníka tak ponúka ešte väčší priestor na prejavenie hudobného cítenia a zručnosti na oboch stranách. Experimentovanie počas hrania prináša zážitok v podobe neočakávaných a neopakovateľných hudobných kombinácií vyplývajúcich z daného okamihu.

Profil zakladateľa značky

Hudobný štýl, ktorý ma svoj imidž a identicky zvuk s malými zmenami už niekoľko desiatok rokov. Dj-ov tohoto štýlu na Slovensku možno zrátať na prstoch jednej ruky. Ak Vám behajú po mysli slová ako funky, vocal a groove house music mate úplnú pravdu… Najmladší z dj-ov hrajúcich funky a vocal house na Slovensku je určite Mola, ktorého ortodoxný postoj k hudobného štýlu vyvolal niekoľko búrlivých reakcií z radov mladších čitateľov.

Jeho nekompromisný postoj k hudbe mu priniesol uznanie medzi najznámejšími predstaviteľmi hrajúcimi funky, vocal a groove house na Slovensku, množstvo hraní na súkromných a brandových party.

Jeho začiatky smerujú pár rokov dozadu, kedy sa začal zoznamovať s pojmami ako groove, vocal a to všetko v oblasti house music. Spojenie s Braňom djom, po vypočutí jeho prvotného setu mu zariadilo podporu spoločne s djmi Cafe Del Fun. Jeho djská osobnosť sa neustále profilovala a nedala sa strhnúť silnou vlnou komercializácie electra, prípadne iných subštýlov house music. Počas odohrania akcií sa jeho orientácia na house music naozaj vycibrila a do jeho kufra sa dostávali hlavne LP z vydavateľstiev Defected a Purple music.

Tieto labely sa naozaj stali smerodajnými pre rozvoj jeho djských skúsenosti. Doteraz sú jeho oporným bodom a miestom čerpania jeho inšpirácie. Skutočným hnacím motorom je aj značka Clubber In The House, ktorej je jeden z reprezentantov spolu s djom Saiom. Práve po ich stretnutí začal jeho smer naberať nové obrátky.

Dámi a páni, aj toto je len časť z toho, čo sa môžete dozvedieť, ak sa vysloví djské mená Mola & ThomasDexter.

S príchodom roku 2012 končí spoluprácu s projektom Clubber In The House a jeho hudobné smerovanie je ovplyvnené produkciou vydavateľstva Defected a pánom menom DJ Chus a jeho špecifickým zvukom Iberican Sound. Keďže rok 2012 je rokom zmien pre Thomasa, zakladá si vlastnú značku IMPORTANT In The House, ktorá reprezentuje súčasný zvuk house music, no nezabúda pritom ani na klasický house, taký, aký by sa mal chápať vo svojej podstate.

English

Music style which is played all over the world mostly in cocktail bars and clubs, at V.I.P and private parties. It carries stylish sound of musical instruments, funky rhythm and gorgeous vocals, which is hard to be heard in regular clubs, especially in Slovakia. Important represents a music style that has had its image and identical sound with just a few changes for several decades. DJs playing this kind of music in Slovakia can be counted on one hand! House music is a culture that has its history. People not interested in it don’t know what the house music is and how we should perceive it in its essence.

Important as a dance party

With its focus on Vocal, Funky, Groove, Jazzy, Latin and Deep House is House Music interesting for cocktail bars as well as for medium and large clubs. Important stands out in comparison to competitive projects especially for its long-lasting activity, experience and ability to create an inimitable music experience and atmosphere at a party. Important party has found its fans among young people who like first-rate dance music in style of vocal house. funky house, deep house, groove house, jazzy house, latinohouse. Important is a unique project, represented by purely slovak DJs with long lasting experience from dance club scene abroad.

Live musicians

Important cooperates with musicians playing the percussion, sax, funky guitar, bass guitar, which creates a memorable experience!

Resident DJ and founder of the brand

His rigid attitude to the music brought him the recognition among the famous representatives playing funky, vocal and groove house in Slovakia as well as plenty of gigs at private and brand parties. ThomasDexter is surely the youngest of the DJs playing funky and vocal house in Slovakia. His orthodox attitude to a music style has brought out several turbulent reactions among younger readers. His beginnings date a few years back, when he got acquainted with the terms like groove, vocal, in the field of house music.

The connection with Braňo DJ, after hearing his first set, brought him also the support from Cafe Del Fun DJs. His DJ personality has been shaped without being overwhelmed by a strong wave of electro commercialism or other sub styles of house music. As the number of his gigs increased, his orientation to house music has developed and his case filled up with the LPs from labels Defected and Purple music. These labels determined the direction of his development. They still represent his base and source of inspiration. His real driving power is also a brand Important. Ladies and gentlemen, this is just a fraction of what you can learn, when it is talked about Mola & ThomasDeXter.

The house music represented by him is not trampled down by the trends of electronic music but literally defines house music.

The year 2012 quits his cooperation with the project Clubber In The House and his musical direction is influenced by the production of a master DJ Chus and his Iberican Sound. For Thomas, 2012 is a year of change. After several years marked by a strong advocating of vinyl, he is getting back to playing CDs and is establishing his own brand IMPORTANT In The House, which represents the current sound of house music but doesn’t forget about the classic house, the house as it should be perceived in its essence.