in

História a vznik miešaných nápojov.

Miešanie nápojov je veľmi stará záležitosť. Už v staroveku a v stredoveku bolo miešanie a dochucovanie rôznymi bylinnými výťažkami veľmi obľúbené. Nápoje boli opradené poverami, pripravovali sa podľa tajných receptov a za čudných kúzelných okolností. Boli to nápoje lásky, šťastia a pod. Tie niekdajšie miešané nápoje a dnešné majú spoločné len dve veci. Samotné miešanie a skutočnosť, že slúžia na pitie.

Za miešané nápoje je možné považovať aj rôzne punče, ktoré sa objavovali v 17. storočí vo forme jednoduchého zmiešania vína, cukru, ovocných zložiek, korenín a podávali sa vo veľkých nádobách či misách, odkiaľ sa potom prelievali do pohárov. Ďalším dôležitým historickým faktom je príprava miešaných nápojov pri príležitosti veľmi obľúbených kohútich zápasov v 18. storočí v Spojených štátoch. Drink pre víťaza sa pripravoval vždy vo farbe chvosta víťazného kohúta. Nápoj bol potom pomenovaný ako „COCKTAIL“ spojením anglických slov Cock (kohút) a Tail (chvost).

 Veľký rozvoj zaznamenali miešané nápoje paradoxne v čase americkej prohibície v rokoch 1919 – 1933. Primiešaním rôznych ovocných či iných zložiek k alkoholu sa na jednej strane vylepšovala jeho nie vždy vysoká kvalita a na druhej strane sa maskovalo samotné požívanie alkoholu. V tom čase vzniklo veľké množstvo miešaných nápojov. Objavovali a zverejňovali sa rôzne postupy prípravy a testovali sa mnohé ingrediencie vhodné na ich prípravu.

Až vznikom IBAInternational Bartenders Association v roku 1951 došlo k zjednoteniu a štandardizácii prípravy, označovania a podávania miešaných nápojov. To, že v každom kúte sveta si mohol zákazník v bare objednať svoj obľúbený nápoj pod rovnaným názvom a rovnako pripravený, prispelo k ďalšiemu zvyšovaniu popularity týchto tekutých skvostov a v neposlednom rade aj k podpore kultúrnej konzumácie alkoholu.

Prohibition thirstyamerican legionnaire

IBA bola založená 24. Februára 1951 v Torquay v Anglicku. Zakladajúcimi členmi boli Anglicko, Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko, Dánsko, Švédsko a Holandsko. Dnes združuje 58 členských krajín. Okrem registrácie medzinárodných koktejlov a určovania jednotných zásad prípravy miešaných nápojov, je jej hlavnou funkciou vzdelávanie a propagácia konzumácie týchto malých umeleckých diel.

Vedeli ste že?

Československo bolo prijaté do IBA už v roku 1990 na medzinárodnej konferencii v Mexiku, po rozdelení v roku 1990 bolo ponechané členstvo len Českej republike. Slovenská republika bola prijatá do IBA až v roku 1997 paradoxne na kongrese v Karlových varoch.

Autor: Michal Tončík

koktejlovým barom

Shake it, Serve it, Drink it!

DJ Bollo

Rozhovor – DJ Bollo